ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Οι ανάγκες για φυσικό φωτισμό, για θερμομόνωση, για ηχομόνωση, για ασφάλεια, για εξοικονόμηση χώρου και φυσικά το κόστος είναι οι παράγοντες που πρέπει να εξετασθούν σε συνάρτηση από τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή, προκειμένου να είναι σε θέση να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση για τον χώρο του.

Η επιλογή των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού του κτιρίου και να είναι ανάλογη με τις ιδιαιτερότητες, τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο του κτιρίου και τον τύπο της οικοδομής. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος, ανάλογα με το άνοιγμα του κουφώματος. Για παράδειγμα, ένα «ελαφρύ» σύστημα έχει μεγαλύτερους περιορισμούς ως προς το άνοιγμα που μπορεί να τοποθετηθεί από ένα «βαρύ» σύστημα το οποίο παρέχει περισσότερες λύσεις εφαρμογής. Το αλουμίνιο που προορίζεται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές υφίσταται επιφανειακές επεξεργασίες προκειμένου, αφ’ ενός μεν να βελτιωθεί η αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του, αφ' ετέρου δε να επιτευχθεί η επιθυμητή εμφάνιση και ο χρωματισμός για την εξυπηρέτηση των διακοσμητικών απαιτήσεων των αρχιτεκτονικών εφαρμογών και κατασκευών. Οι επιλογές που έχουμε ως προς την επιφανειακή επεξεργασία είναι οι εξής:

• Ανοδίωση

• Special Effects (SABLE)

• Ηλεκτροστατική Βαφή (RAL – RAL MAT)

• Σουμπλιχρωμία (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)

Οι βασικοί τύποι κουφωμάτων είναι δύο, τα ανοιγόμενα και τα συρόμενα:

Ανοιγόμενα κουφώματα

     Προσφέρουν αποτελεσματική μόνωση, μεγαλύτερη ασφάλεια, διατίθενται σε πολλούς τύπους και σχέδια και δέχονται τζάμι, σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Προσφέρουν όλο το άνοιγμα, αλλά χρειάζονται χώρο λειτουργίας στο εσωτερικό του χώρου όπου είναι τοποθετημένα. Τα ανοιγόμενα κουφώματα αποτελούν σήμερα την πρώτη επιλογή για μεγάλο τμήμα της αγοράς και τοποθετούνται κυρίως σε μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες και σε ειδικά κτίρια. Ακόμη τοποθετούνται σε αντικαταστάσεις παλαιών ξύλινων κουφωμάτων. Είναι ιδανικά για παραδοσιακές κατασκευές και όχι μόνο. Υπάρχουν σειρές απλές και θερμομονωτικές. Από οικονομικής άποψης είναι ακριβότερα από τα συρόμενα, έχουν όμως την δυνατότητα και προσφέρουν απεριόριστες εφαρμογές και σωστές λύσεις σε κάθε περίπτωση, δέχονται δε πολλά αξεσουάρ και μηχανισμούς καλύπτοντας κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

Συρόμενα κουφώματα

     Η οικονομία χώρου είναι το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα συρόμενα κουφώματα. Έτσι, χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον στις μαζικές κατασκευές –τις πολυκατοικίες- όπου επιβάλλεται η οικονομία ως προς το χώρο. Τα συρόμενα κουφώματα είναι ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής αγοράς και είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στις κατασκευές κουφωμάτων κατά τις δεκαετίες '70 και '80. Οι σημερινές σειρές συρομένων κουφωμάτων είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς και προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη μόνωση, κυκλοφορούν δε και σε θερμομονωτικές λύσεις. Χρειάζονται λιγότερο χώρο για να λειτουργήσουν και δέχονται τζάμι, σήτα και πατζούρι ή ρολό εξωτερικά. Μπορούν να είναι χωνευτά στον τοίχο (προσφέροντας όλο το άνοιγμα) και εξωτερικά στον τοίχο. Μπορούν ακόμη να είναι δίφυλλα που ενώνονται στο κέντρο του ανοίγματος, ή επάλληλα που κινούνται το ένα επάνω στο άλλο και πολύφυλλα με ανάλογη λειτουργία. Η συνδεσμολογία των κουφωμάτων θα πρέπει να γίνεται με την χρήση γωνιάστρας (πρεσαριστά) και να χρησιμοποιούμε χαλύβδινους περιμετρικούς μηχανισμούς για τα ανοιγόμενα και μηχανισμούς ανόρθωσης για τα συρόμενα, όπου αυτό μας το επιτρέπει το σύστημα ,για μέγιστη στεγανοποίηση και ασφάλεια.

Οι βασικοί τύποι κουφωμάτων χωρίζονται σε δυο κατηγορίες : τα ενεργειακά και τα συμβατικά.

Συμβατικά ονομάζονται τα κουφώματα που η εσωτερική με την εξωτερική τους πλευρά επικοινωνούν μέσω του υλικού τους (δημιουργούν θερμογέφυρα). Έχουν μεγάλη θερμική αγωγιμότητα λόγω του αλουμινίου άρα χαμηλή θερμομόνωση.

Ενεργειακά ονομάζονται τα κουφώματα με τα οποία μπορούμε να πετύχουμε ψηλά επίπεδα θερμομόνωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση θερμοδιακοπτόμενου συστήματος αλουμινίου και χρήση ενεργειακών τζαμιών. Ένα θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα ουσιαστικά απομονώνει το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον, εμποδίζοντας την μεταφορά θερμότητας. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η χρήση συσκευών θέρμανσης και ψύξης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων και την δημιουργία ενός ευχάριστου μικροκλίματος. Βασικός παράγοντας στην απόδοση ενός κουφώματος είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας (Uw), ο οποίος όσο μικρότερος είναι, τόσο λιγότερη απώλεια θερμότητας επιτυγχάνουμε. Πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος(Uw) είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως ο συντελεστής θερμοδιαπερατότητας του γυαλιού και του πλαισίου ξεχωριστά, καθώς επίσης και η επιφάνεια που καταλαμβάνουν το γυαλί, το πλαίσιο και το κούφωμα συνολικά. Σε αυτή την κατεύθυνση η επιλογή του κατάλληλου προφίλ και γυαλιού αποτελεί μια επένδυση που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη και συνεπώς εξοικονόμηση χρημάτων από ψύξη και θέρμανση στο άμεσο μέλλον.

Πιο αναλυτικά, μερικά από τα πλεονεκτήματα που μας προσδίδει ένα ενεργειακό κούφωμα είναι τα εξής:

• Αποδοτικότερη θερμομόνωση τον χειμώνα

• Ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι

• Μείωση την εισερχόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας, που προκαλεί φθορές στα έπιπλα, κουρτίνες κλπ.

• Μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανση που μπορεί να ανέλθει και στο 35%

• Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος .

 

επιλέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες...